Disclaimer

Sitemap†† |†† Disclaimer†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† © B.J. Hulsbos Waterbouw B.V.†

 

Disclaimer

 

Kennelijke fouten en vergissingen, druk- en zetfouten binden ons niet. Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan, noch aanspraak worden gemaakt op de inhoud van de Hulsbos waterbouw B.V. website, brochures, advertenties en overige publicaties. Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van onze publicaties de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na verloop van tijd) verouderd of niet (meer) correct is.

Hulsbos waterbouw is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gegevens uit de door Hulsbos waterbouw gecreŽerde internetsites, brochures, advertenties en overige publicaties en kan geen garanties geven met betrekking tot de aard en de inhoud van onze publicaties.

 

Hulsbos waterbouw wijst hierbij uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik van de door Hulsbos waterbouw gepubliceerde gegevens of gegevens waarnaar links op onze internetsite(s), brochures, e.d. verwijzen, af. Verwijzingen of verbindingen naar andere internetsite of bronnen die geen eigendom zijn van Hulsbos waterbouw zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Hulsbos waterbouw is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze internetsites of bronnen. Hulsbos waterbouw is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verslies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke internetsites of bronnen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de Hulsbos waterbouw website.

 

De gegevens op onze website en van onze andere publicatie kunnen ten alle tijden zonder waarschuwing en zonder opgaaf van reden door Hulsbos waterbouw worden gewijzigd.

 

Copyright.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de Hulsbos waterbouw website, brochures, advertenties en overige publicaties mogen worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.